Regulamin i zgłoszenia uczestników

XII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ W LEŻAJSKU
20-21 maja 2019 rok

Z muzyką poprzez wieki – od renesansu do klasycyzmu

Serdecznie zapraszamy młodych miłośników muzyki dawnej – uczniów szkół muzycznych I i II stopnia – do czynnego uczestnictwa w części konkursowej. Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem formularzy zamieszczonych poniżej.

Regulamin do pobrania:

Elektroniczne formularze zgłoszeniowe:

Ważne informacje:

  • O zakwalifikowaniu uczestnika do części konkursowej decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz elektroniczny będzie aktywny do wyczerpania puli wolnych miejsc, nie dłużej jednak jak do dnia 27 kwietnia 2019 roku.
  • Uczestników obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 120,00 złotych za każdą zgłoszoną prezentację.
  • Wpisowe należy przelać lub dokonać wpłaty na wskazany rachunek najpóźniej w dniu rejestracji uczestnika.
  • Numer rachunku bankowego dla wpłat wpisowego:
    77 1140 2004 0000 3202 7799 4477 – Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 5.
  • Harmonogram przesłuchań i imprez towarzyszących zostanie ogłoszony najpóźniej 8 maja 2019 r. na stronie internetowej: festiwal.muzyczna.com.pl