Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku
Od konkursu międzyszkolnego do festiwalu ogólnopolskiego …

28 maja 2008 roku odbył się w Leżajsku pierwszy festiwal muzyczny skierowany do uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia, którego motywem przewodnim było hasło “Z muzyką poprzez wieki – od renesansu do klasycyzmu.” Organizatorem przedsięwzięcia była Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, a wsparcia organizacyjnego udzieliły Muzeum Ziemi Leżajskiej i Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku.

VI Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku

Następne edycje festiwalu pod nazwą “Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku” zostały zorganizowane przez działające przy PSM I st. w Leżajsku Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku. Wsparcia finansowego i rzeczowego dla przeprowadzenia i promocji festiwalu udzieliły władze wojewódzkie i samorządowe: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta w Leżajsku i Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Czynnie wspierają nas także sponsorzy prywatni i instytucjonalni.

IMG_6405 (800x534)

Począwszy od piątej edycji – ze względu na poszerzenie formuły o udział uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia – impreza przyjmuje nazwę “Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku”. Do organizacji festiwalu przyłącza się czynnie Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim.

Zwiększająca się ilość uczestników i szkół przyjeżdżających do nas z całej Polski spowodowała następną zmianę nazwy przedsięwzięcia – od 2015 roku pełna nazwa festiwalu to OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ W LEŻAJSKU.

Zapraszamy do uczestnictwa